6 Kasım 2013 Çarşamba

11. Dönem Millet Vekillerinin cunta tarafından gasp ve irtikap edilen 18 maaşlarının iade ve tazmin yolu açılacak mı?...

11. DÖNEM “DEMOKRAT PARTİ” MİLLET VEKİLLERİ’NİN; CUNTA'NIN GASP VE İRTİKAP ETTİĞİ 18 AYLIK MAAŞLARI İADE, TAZMİN VE TELÂFİ EDİLMEK ZORUNDADIR.
Konuyla ilgili olarak; Cebren gasp edilmiş, maddi hak, maaş ve sair müktesep hakların iadesi yönünde Samet Ocakoğlu, TBMM'den öncelikle “60 Darbesinde Babasına Ödenmeyen 18 Aylık Maaşı” Talep Etti
Demokrat Parti (DP) eski GİK üyesi Samet Ocakoğlu, 27 Mayıs 1960 darbesinin yol açtığı mali hak kayıpları arasında olan dönemin Manisa milletvekili babası Orhan Ocakoğlu'na ait 18 aylık milletvekili maaşını TBMM'den talep etti.
Demokrat Parti (DP) eski GİK üyesi Samet Ocakoğlu, 27 Mayıs 1960 darbesinin yol açtığı mali hak kayıpları arasında olan dönemin Manisa milletvekili babası Orhan Ocakoğlu'na ait 18 aylık milletvekili maaşını TBMM'den talep etti.
Demokrat Parti (DP) misyonunun ileri gelen isimlerinden Samet Ocakoğlu, babası 11. Dönem Demokrat Parti Manisa Milletvekili Orhan Ocakoğlu'na 27 Mayıs 1960 darbesinde ödenmeyen 18 aylık milletvekili maaşının günümüze uyarlanarak ödenmesi içerikli hukuki süreci başlattı. Ocakoğlu, ayrıca babasına ait alacağı TBMM Başkanlığından talep etti.
11. Dönem DP milletvekillerinin Anayasa, TBMM İç tüzüğü ve Bütçe Kanunu hükmü ile 18 aylık milletvekili maaşı alacaklısı olduklarını savunan Samet Ocakoğlu, şöyle konuştu: 
"Hukuk bilgim ve vicdan duygum ışığında doğruluğuna ve haklılığına karar verdiğim 27 Mayıs 1960 darbesinin yaptırımları arasındaki milletvekilliği mali haklarına dair hak gasplarının oluşturduğu mali alacakları, babam 11. Dönem Demokrat Parti Manisa Milletvekili Orhan Ocakoğlu'ndan gelen veraset hakkım ile amme ve kamu vicdanından talep etmeyi uzun bir süre çile ve inanç dostlarımızla ve Avukat Gökhan Karateke ile müzakere ettim. 
Neticede avukatımla talebimize dair hukuki bir yöntem belirledik. 
Bu süreçte, Yassıada öykümüzün ve muhatabı olduğumuz Yüksek Adalet Divanı isimli sözde mahkemenin uygulamaları ve yaptırımlarının haksızlıkları ve acıları karşısında bir tazmin ve de tatmin isteği olarak görülebilecek içerikte bir talep ileri sürmekten özenle kaçındım."
BÜYÜK VE ŞEREFLİ BİR CAMİA ADINA HAKLI TALEP
Yassıada nedenli kamu ve amme vicdanında duran haklarını saklı tutarak istedikleri taleplerinin büyük ve şerefli bir camiayla vatanperver insanlar topluluğunu ilgilendirecek boyutta olduğuna işaret eden Ocakoğlu, şunları söyledi: 
"Talebimiz, hukuki vekilim Avukat Gökhan Karateke tarafından vakıadaki muhatabımız olan TBMM Başkanlığına dilekçeyle sunulmuştur. Merhume Berrin MENDERES hanımefendi ve merhum Aydın MENDERS Beyefendi'nin kanuni vekillerinden Avukat Karateke tarafından başlatılan hukuki sürecin, talebimdeki gibi sonuçlanması elbette samimi temennimdir."
"GİRİŞİMİMİZ DEMOKRASİYE HİZMET EDECEK"
Hakkın muhatabı olan hukuki bütün istikametlerde talebinin takipçisi olacağına dikkat çeken Ocakoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Girişimimin anlamı ve işin hakiki hüviyetinin elbette farkındayım. 27 Mayıs 1960 darbesinin sonucu olan mali alacaklarımıza dair hukuki talepte bulunma kararımı savunma sorumluluğu da tamamen şahsıma aittir. İnşallah, hukuki süreci başlatılmış bu girişimimiz özü ve neticesi ile demokrasimize, hukuk üstünlüğü ilkesine, milli irade kavramına, hak ve adalet duygusuna hizmet eder. 27 Mayıs 1960 darbesinin gasp ettiği alacaklısı kaldığımız milletvekili özlük haklarından doğan mali hakkımızı vicdan huzuru ve kararlılık duygusuyla hukuken talep ettim. Tarih huzurunda rivayetlerden arınmış bir şükran duygusunu mevzu edilebilmek için mazinin hasarlarının onarılmasının şart olduğuna inanıyorum." 
– AYDIN, 29 Ekim 2013 -
MÜNDERECAT HAKKINDADIR:
Date: Tue, 5 Nov 2013 23:34:25 +0200 // Subject: Re: ÖNEMLİ // RE: SAMET OCAKOĞLU // From: sametocakoglu@gmail.com // To: gercek.demokrat@hotmail.com
Muhterem Dostumuz,
Vicdani kanaatim ve hukuk bilgim ile başlattığım hukuki süreç 15 Ekim 1961 tarihi ardından 27 Mayıs 1960 darbesi karşısında, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü dayanağı ile yapılan tek ve en ciddi hukuki girişimdir.
Bu güne kadar türlü rivayetlerden ve soyut tanımlamalardan ibaret kalmış 11.Dönem DP Meclis gurubunun  hak ve hukuku konusunu ulusal ve uluslararası hukukun kabul ettiği çerçevede çözebilmek  inşallah yaşam öykümün bir mükafatı olarak bana nasip olur.
Bir diğer görüş olarak ''Yassıada büyük bir olaydır, mali bir konuya indirgenemez yorumunu ise hak ve adalet duygusu önünde büyük bir fukaralık ve kıskançlık olarak görüyorum. 
Nedir yassıada hukuku ?   yassıadanın istimlakımı  yoksa türlü süslü laf buketlerimi? 
Değerli dostum,
Medeniyetimizin deyişlerinden olan, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz anlatımının sığacağı pencereden bakmak yerinde olacaktır girişimime.
Kendimi sizi aynı safta görerek, kıskançlık duygusunun düşmanımız olduğunu ifade ederim.
Ben tarihimize ve kültürümüze hizmet çabasındayken,  3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ailesi yüzüme bizi kamuya ve millete siz temsil edin dedikten sonraki çalışma sürecimde evime kargo ile 3. Cumhurbaşkanı CEMAL BAYAR yazılı tehdit ve taciz belgesi gönderilmesi ardından açtığım davalarda bırakın yanımda durmayı bu nedir deme cesaretini gösteremeyenleri, Merhum Başvekilimize yıllarca Nur yüzlü demem ardından adımın ortasına NUR ismi eklenerek üretilen kimlikle yapılan tacize karşı davalarımda ve haysiyet mücadelemde yanımda duramayanları yılların genel merkez binasını satıp bedelini yok eden ama türünün tek ve en iyi örneği olan 1 elektronik kitabımı dahi alamayanları, tepemde boza pişerken yok ile sıfırın toplamına dönüşmüş olup Merhum Adnan Menderes ruhuna okuttuğum mevlüde gidilmemesi için karar alanları, sırf bana, inancıma ve müdafaa duygum ile misyonumu ayağa kaldırma kapasiteme zarar vermek için, Merhum Menderes dönemine ait 35 sene sakladığım kağıtların başına gelmediği bırakmayıp ta DP'ye genel başkan olmaya kalkanları, aynı kulvarda yürüme iddiasında olduklarını haysiyet cellatlarına peşkeş çekenleri ve satanları, inancımı yok etmeyi toplum mühendisliği çalışması yapılmasını seyredenleri, isimlerini duydukça adeta mide bulantısına kapıldığım sözde bizden olanları, kıskançlık duyguları düşmanlarımızın önüne geçen şahsiyetsizleri iyi bilirim.
Samet Ocakoğlu'nun mücadelesini bu ülkenin sadece kuşları vicdanları değil, melekler dahi bilir. Göz yaşı döker bana. Ben bu anlatımımda kast ettiklerim gibi olmamaktan onur duyuyorum. Üstadım demiştik ya  yıldızlar karanlıkta parlar...
İletişim konumuz hakkındaki yorumunuza saygı duyuyorum elbette. Ancak takdir edersiniz ki bu bir süreçtir. Dikkatli olmak ve girişimi korumak zorundayız.Süreci sağlıklı adımlarla yürütmek sorumluluğundayız.
Bu aşamaya kadar malumlarınız olan aktivitelerim dışında, konu Adalet Bakanlığından müzakere edilmiştir. TBMM Dilekçe Komisyonundan gereksinimiz olan talepte bulunulmuştur! An itibarı ile, bugün TBMM zemininden aldığım bilgi ile, talebimiz TBMM Başkanlığının takibi altında hukuki incelemededir.
Diğer beklentileriniz ise programımıza göre tahminen 25 kasım gibi cevaplanacaktır. Bu konularda ilk bilgilenecek olanında siz olacağınızdan emin olmalısınız.
DP internet sitesi konusundaki görüşüm ise değişmemektedir. Ben Brükseldeki AB internet sitesinde, Kıbrıstaki haber portallarındaki haberleriminde DP int. sitesinde yer alamadığını nedenlerinin de farkında olarak bilirim elbette.
Muhterem Dostum,
Cenab-ı Hak bu hukuku alabilmeyi bizlere inşallah nasip etsin.
Alakanızla şahsımı onurlandırıyorsunuz.
DP'ye gelince, ben DP'nin kast ettiğimiz DP olabilmesinin tek ve gerçek nedeninin dışarıdan değil içeriden olduğu görüşündeyim. Yoksa ben Sizinde seçkin bir mensubu olduğunuz bütün arkadaşlarımı alırım, her birini; bu ülkenin mutsuzluklarını, huzursuzluklarını illüzyonlarını süpürecek, ve yüreklerimizin heyecanlarını güncelleyecek, müdafaa duygusunu açığa çıkaracak  ışığı yayan yıldızlar yaparım.
Bu öykü benim. Üslübumla ve müdafaa duygumla girişimimi tamamlayacağım. 
Bize dua edin dostum.
Allaha ve millete emanet olun.
Selam, sevgi ve saygılarımla,
Samet OCAKOĞLU
*
Not: Partimiz mensubu bir belediye başkanı, öncesinden teyidi olmasına rağmen PTT'den ödemeli kargo ile gönderdiğim e-kitabımı teslim almayıp iade edince, ağırıma gitti açtım sordum..Neden böyle yaptınız dedim. Yöneticilerinden kitabı almadık çünkü  '' Baraj yapacağız'' dediler.Ocakoğlu'nun 1 e-kitabını almamakla nasıl koca baraj yapılır bir türlü anlayamadım. Zaten bu olay üstüne kitabı google'da kamu yararına açtım.
*
5 Kasım 2013 18:31 tarihinde Mustafa Nevruz SINACI <gercek.demokrat@hotmail.com> yazdı:
Çok Sevgili ve Değerli Samet Bey, 
Bu siteminizde çok haklısınız. Lâkin, haberin yer aldığı link'lerin çoğunu tıkladım, açtım ve inceledim. Sonuçta: "ayrıntılı ve okuyanı tatmin edip yönlendirecek" düzenli bir haber ve / veya yayın bulamadım. Bundan maksadım şudur:, "27 Mayıs 1960 Darbesinin hak, iktisap ve maaş gasplarından, Milletvekili Özlük Hakları arasındaki Mali ve medeni Haklara yönelik neticesi  bütün camiamıza şamil olacak hukuki girişimim" konulu vaki başvurunuzun dava (mahkeme) safahatını da ihtiva eder biçimde ve ilgili mahkeme de (mahkeme ve duruşma tarihi) derc edilmek suretiyle "haber yapılması" gerekir. 
Bu nevi bir haber elbette portföyünüzde var. Yoksa Av. Gökhan KARATEKE ile birlikte hazırlayıp (Bu Adrese) ulaştırmanız halinde, gereği derhal yapılacaktır.
Değerli ilgi ve bilgilerinize.. Selâm, sağlık ve başarı dileklerimle…
MNS
*
NOT: Her ne kadar mezkür haber, yukarıdaki nedenle sitede yer almadı ise de, üyesi olduğum gruplar yoluyla yüz binlerce insana ulaştırılmış ve duyurulmuş bulunmaktadır...

Date: Tue, 5 Nov 2013 09:49:08 +0200 // Subject: SAMET OCAKOĞLU
From: sametocakoglu@gmail.com // To: gercek.demokrat@hotmail.com
Muhterem Dostum,
27 Mayıs 1960 Darbesinin hak gasplarından,Milletvekili Özlük Hakları arasındaki Mali Haklara yönelik neticesi  bütün camiamıza şamil olacak hukuki girişimim konulu - kamuoyunu bilgilendirme amaçlı basın açıklamam- haberlerini sizinle de paylaşmıştım. Açıklamamın haber olma niteliği gözlenince, olayın ve girişimimizin önemi ile kamuoyunun sürece duyduğu alaka ortaya çıkmaktadır. Malumlarınız Demokratlar Kulübü haber portalı hepimizin takip ettiği bir site. Bu haber DEMOKRATLAR KULÜBÜ DERNEĞİ Portalı'nda yer alırsa camiamızın diğer mensupları da neticesi kendilerini ilgilendiren bu girişimden haberdar olacaklardır. İlginizi rica ederim. (Bu arada binin üzerinde yazılı-görsel ve int. haberi olmuş ve bundan sonrada haber olacak bu girişimin Demokrat Partinin internet sitesinde neden yer almadığını elbette anlamadığımı ifade ederim.)
27 Mayıs 1960'ın çile kulvarlarında bulunduğumuz ve üst soyları nedeniyle hak sahibi olan dostlarımızın, haklı talebimin hukuki sürecini birlikte yürüttüğümüz Av. Gökhan KARATEKE (gsm; 0 532 243 72 92) ile temas etmesini öneririm.
Cuma günü saat 16.00'da Sn. KARATEKE'nin bürosunda süreçteki gelişmelere  yönelik önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Dileyen arkadaşlarımız elbette bize katılabilir.
Bilvesile ile selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.
Samet OCAKOĞLU

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder