29 Mart 2016 Salı

1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ; DUYURU VE ÇAĞRI (NOT: Yayın ve gönderim tarihi: 01 Mart 2016)

DEMOKRATLAR KULÜBÜ DERNEĞİ BAŞKANLIĞI
ANKARA

Sayı: 2016/ 001                                                                                     Tarih: 01 Mart 2016


Sayın Üyemiz;

Kulübümüzün (Derneğimizin) “1. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı” birinci oturumu 19 Mart 2016 Cumartesi günü, Saat: 14.00’de Anadolu Kulübü (İzmir Caddesi, Numara: 18, Kızılay / Ankara adresindeki) Toplantı Salonunda yapılacak; Bu oturumda/toplantıda, yeterli ve gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde;
İkinci Toplantı “çoğunluk aranmaksızın” aynı yer, adres ve saatte: 27 Mart 2016 Pazar günü; Aşağıda, ayrıntılı olarak açıklanan gündem görüşülmek üzere yinelenecektir.
            “1. OLAĞANÜSTÜ” Genel Kurul Toplantımıza katılmanızı önemle rica ederiz,
            Selâm, sağlık ve başarı dileklerimizle…

                                                                                  Yönetim Kurulu Adına Başkan
                                                                                          Ali Naili ERDEM
TOPLANTI GÜNDEMİ:
1. Açılış ve saygı duruşu,
2. Toplantı Divanı teşkili
1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve 1 Yazman
3. 2014, 2015 ve 2016 dönemi ile ilgili; Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması,
4. Raporlar üzerinde genel görüşme,
5. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrası.
6. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan “mütalâanın okunarak” 17 Şubat 1989 tarihinde kurulan Demokratlar Kulübü Derneği'nin "faaliyetinin devamına veya fesih ve tasfiye edilerek kapatılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
7.1 - Gündemin 6. maddesi uyarı yapılan müzakerelerde “devam kararı” alınması halinde:
a) Tüzük değişikliklerin görüşülmesi ve onayı,
b) Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,
7.2 - Gündemin 6. maddesi uyarı “kapanış ve tasfiye kararı” verilmesi halinde:
a) Divan Başkanlığının “Tasfiye Kurulu” olarak yetkili ve görevli kılınması,   
b) Tasfiye Kurulu sıfat ve yetkisi ile “Divan tarafından” hazırlanacak ve hazır olan 
Genel Kurul’un bilgisine sunulacak raporun müzakeresi ve onaylanması,
c) Demokratlar Kulübü Derneği’nin resmen kapanışına ve kapanış işlemlerinin idare nezdinde Tüzüğün 48 ve 49. maddeleri gereği ifasına dair “Tasfiye Kurulu kararının” Genel Kurul’a sunulması..  
8. Dilek ve temenniler.
9. Kapanış.

ADRES: Atatürk Bulvarı, No: 177/23 Kavaklıdere / ANKARA
İLETİŞİM: Ali ABALI, 0532 288 42 42 – Enver TURGUT, 0532 367 23 77

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder